Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej       

Hare Kryszna

ISKCON

uniwersalna duchowość

rozwój duchowy

bhakti-joga

joga

Bóg

religia

mantra

reinkarnacja

Kriszna

Krishna

Rama

Hare

Kryszna

hinduizm

krysznowcy

karma

Indie

Gaura

India

wyznawcy Kryszny

Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny

Bhagavad-Gita

Śrimad Bhagavatam

Festiwal Indii

Woodstock

Pokojowa Wioska Kryszny

vaisnava

waisznawa

waisznawizm

wajsznawa

wajsznawizm

religie wschodu

filozofia wschodu

duchowość

astrologia wedyjska

jyotish

przepisy wegetariańskie

kuchnia wegetariańska

joga

dezinformacja ruchów katolickich

serwis

portal

astrologia wedyjska

taniec indyjski

kalendarz księżycowy

muzyka indyjska

dharma

ayurweda

ayurveda

książki Prabhupada

nama-hatta

mantry

przepisy wegetariańskie

świątynia

festiwal

sekta

sekty

 
 
 
 
 
 
 
logowanie
rejestracja
regulamin strony
 
 
 
 
dodał: admin    opublikowano: 2016-09-14    przeczytano: 207
kategoria: Mantry i pieśni
podkategoria: Mantry i pieśni
 
Powrót >>>     
 
Pieśni Waisznawa - Standardowe modlitwy
 

Śpiewnik Vaisnavów

Standardowe Modlitwy

 Pranama mantry

Radhe Syamasundar

Sri sri Gurv-astaka

Sri sri Sad-gosvamy-astaka

Sri sri Siksastaka 


Guru pranama 

om ajnana-timirandhasya jnananjana-salakaya

caksur unmilitam yena tasmai sri-gurave namah

 

Składam pełne szacunku pokłony mojemu mistrzowi duchowemu, który światłem wiedzy rozproszył otaczającą mnie ciemność ignorancji.

 

 

Sri Rupa pranama

 

sri-caitanya-mano-'bhistam sthapitam yena bhu-tale

svayam rupah kada mahyam dadati sva-padantikam

 

Kiedy, Śrila Rupa Gosvami Prabhupada, który ustanowił w tym materialnym świecie misję mającą spełnić pragnienie Pana Caitanyi, da mi schronienie u swoich lotosowych stóp?

 

 

Mangalacarana

 

vande 'ham sri-guroh sri-yuta-pada-kamalam

sri-gurun vaisnavams ca

sri-rupam sagrajatam saha-gana-raghunathanvitam

tam sa-jivam

sadvaitam savadhutam parijana-sahitam

krsna-caitanya-devam

sri-radha-krsna-padan saha-gana-lalita-sri-visakhanvitams ca

 

Składam moje pełne szacunku pokłony lotosowym stopom mojego mistrza duchowego i wszystkim innym nauczycielom na ścieżce służby oddania. Składam moje pełne szacunku pokłony wszystkim Vaisnavom i sześciu Gosvamim, Śrila Rupie Gosvamiemu, Śrila Sanatanie Gosvamiemu,

Raghunatha dasie Gosvamiemu, Jivie Gosvamiemu i ich towarzyszom. Składam moje pełne szacunku pokłony Śri Advaicie Acaryi Prabhu, Śri Nityanandzie Prabhu, Śri Caitanyi Mahaprabhu i wszystkim Jego wielbicielom, którym przewodzi Śrivasa Thakura. Składam moje pełne szacunku pokłony lotosowym stopom Pana Krsny, Śrimati Radharani i wszystkim gopi, którym przewodzą Lalita i Viśakha.

 

 

Srila Prabhupada pranati

 

nama om visnu-padaya krsna-presthaya bhu-tale

srimate bhaktivedanta-svamin iti namine

 

namas te sarasvate deve gaura-vani-pracarine

nirvisesa-sunyavadi-pascatya-desa-tarine

 

Składam moje pełne szacunku pokłony Jego Boskiej Miłości A.C. Bhaktivedancie Swamiemu Prabhupadzie, który jest bardzo drogi Panu Krsnie, przyjąwszy schronienie u Jego lotosowych stóp. Składamy pełne szacunku pokłony tobie, o mistrzu duchowy, sługo Sarasvatiego Gosvamiego. Łaskawie nauczasz przekazu Pana Caitanyi i wyzwalasz zachodnie kraje, które przepełnione są impersonalizmem i filozofią pustki.

 

 

Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati pranati

 

nama om visnu-padaya krsna-presthaya bhu-tale

srimate bhaktisiddhanta-sarasvatiti namine

 

sri-varsabhanavi-devi-dayitaya krpabdhaye

krsna-sambandha-vijnana-dayine prabhave namah

 

madhuryojjvala-premadhya-sri-rupanuga-bhaktida-

sri-gaura-karuna-sakti-vigrahaya namo 'stu te

 

namas te gaura-vani-sri-murtaye dina-tarine

rupanuga-viruddhapasiddhanta-dhvanta-harine

           

Składam moje pełne szacunku pokłony Jego Boskiej Miłości Bhaktisiddhcncie Sarasvatiemu, który jest bardzo drogi Panu Krsnie, przyjąwszy schronienie u Jego lotosowych stóp.

Składam moje pełne szacunku pokłony Śri Varszabhanavi-devi-dayita dasie (inne imię Śrila Bhaktisiddhanty Sarasvatiego), który jest ulubiencem Śrimati Radharani, oceanem transcendentalnej łaski i przekazuje naukę o Krsnie.

Składam moje pełne szacunku pokłony tobie, uosobiona energio łaski Pana Caitanyi. Rozdajesz służbę oddania, która jest wzbogacona małżenską miłością Radhy i Krsny, będącą dokładnie w linii Śrila Rupa Gosvamiego.

Składam moje pełne szacunku pokłony tobie, który jesteś uosobieniem nauk Pana Caitanyi. Jesteś wybawcą upadłych dusz. Nie tolerujesz żadnego stwierdzenia przeciwnego naukom o służbie oddania wygłoszonym przez Śrila Rupa Gosvamiego.

 

 

Srila Gaurakisora pranati

 

namo gaura-kisoraya saksad-vairagya-murtaye

vipralambha-rasambhode padambujaya te namah

 

Składam moje pełne szacunku pokłony Gaurakiśora dasie Babajiemu Maharajy (mistrzowi duchowemu Bhaktisiddhanty Sarasvatiego), który jest uosobieniem wyrzeczenia. Zawsze pogrążony jest w nastroju rozłąki i intensywnej miłości do Krsny.

 

 

Srila Bhaktivinoda Pranati

 

namo bhaktivinodaya sac-cid-ananda-namine

gaura-sakti-svarupaya rupanuga-varaya te

 

Składam moje pełne szacunku pokłony Saccidananda Bhaktivinodzie, który jest transcendentalną energią Caitanyi Mahaprabhu. Jest ścisłym zwolennikiem Gosvamich, którym przewodzi Śrila Rupa.

 

 

Srila Jagannatha Pranati

 

gauravirbhava-bhumes tvam nirdesta saj-jana-priyah

vaisnava-sarvabhaumah sri-jagannathaya te namah

 

Składam moje pełne szacunku pokłony Jagannatha dasie Babajiemu, który szanowany jest przez całą społeczność Vaisnavów i który odkrył miejsce pojawienia się Pana Caitanyi.

 

 

Sri Vaisnava pranama

 

vancha-kalpa-tarubhyas ca krpa-sindhubhya eva ca

patitanam pavanebhyo vaisnavebhyo namo namah

 

Składam moje pełne szacunku pokłony wszystkim Vaisnavom, wielbicielom Pana. Niczym drzewa pragnien mogą spełnić pragnienia wszystkich i są pełni współczucia dla upadłych, uwarunkowanych dusz.

 

 

Sri Gauranga Pranama

 

namo maha-vadanyaya krsna-prema-pradaya te

krsnaya krsna-caitanya-namne gaura-tvise namah

           

O najbardziej szczodra inkarnacjo! Jesteś Samym Krsną, który pojawił się jako Śri Krsna Caitanya Mahaprabhu. Przyjąłeś złoty kolor Śrimati Radharani i wszędzie rozdajesz czystą miłość do Krsny. Składamy Ci pełne szacunku pokłony.

 

 

Sri Panca-tattva Pranama

 

panca-tattvatmakam krsnam bhakta-rupa-svarupakam

bhaktavataram bhaktakhyam namami bhakta-saktikam

 

Składam moje pokłony Najwyższemu Panu, Krsnie, który nie jest różny od swoich cech w postaci wielbiciela, inkarnacji oddania, manifestacji oddania, czystego wielbiciela i energii oddania.

 

 

Sri Krsna Pranama

 

he krsna karuna-sindho dina-bandho jagat-pate

gopesa gopika-kanta radha-kanta namo 'stu te

 

O mój drogi Krsno, oceanie łaski, jesteś przyjacielem strapionych i źródłem stworzenia. Jesteś panem pasterzy oraz kochankiem gopi,a szczególnie Radharani. Składam Ci moje pełne szacunku pokłony.

 

 

Sambandhadhideva pranama

 

jayatam suratau pangor mama manda-mater gati

mat-sarvasva-padambhojau radha-madana-mohanau

 

Chwała dla wszechłaskawych Radhy i Madana-mohany! Jestem ułomny i nierozsądny, a jednak są moimi przewodnikami. Ich lotosowe stopy są dla mnie wszystkim.

 

 

Abhidheyadhideva pranama

 

divyad-vrndaranya-kalpa-drumadhah

srimad-ratnagara-simhasana-sthau

srimad-radha-srila-govinda-devau

presthalibhih sevyamanau smarami

           

W świątyni z klejnotów we Vrindavanie, pod drzewem pragnien, Śri Sri Radha-Govinda siedzą na świetlistym tronie, zaś Ich najbardziej zaufani towarzysze służą Im z oddaniem. Składam Im moje pokorne pokłony.

 

 

Prayojanadhideva Pranama

 

sriman rasa-rasarambhi vamsi-vata-tata-sthitah

karsan venu-svanair gopir gopinathah sriye 'stu nah

 

Śri Gopinatha, od którego pochodzi transcendentalny smak tanca rasa, stoi nad brzegiem Vamśivata i przyciąga uwagę pasterek gopi dźwiękiem Swojego sławnego fletu. Oby obdarzyli nas swoim błogosławienstwem.

 

 

Sri Radha Pranama

 

tapta-kancana-gaurangi radhe vrndavanesvari

vrsabhanu-sute devi pranamami hari-priye

 

Ofiarowuję mój szacunek Radharani, Królowej Vrindavany, której cera ma kolor stopionego złota. Jesteś córką Króla Vriszabhanu i jesteś bardzo droga Panu Krsnie.

 

 

Panca-tattva maha-mantra

 

(jaya) sri-krsna-caitanya prabhu nityananda

 sri-advaita gadadhara srivasadi-gaura-bhakta-vrinda

 

Śri   Caitanyi   Mahaprabhu   zawsze  towarzyszy  Jego  pełna ekspansja  Śri  Nityananda  Prabhu, Jego inkarnacja Śri Advaita Prabhu,  Jego  wewnętrzna  moc  Śri  Gadadhara  Prabhu,  i  Jego pośrednia  moc  Śrivasa  Prabhu. Znajduje się On pośrodku, jako Najwyższa Boska  Osoba. Należy wiedzieć, że Śri Caitanyi  Mahaprabhu  zawsze  towarzyszą  te  pozostałe  tattvy. Dlatego  nasze  pokłony dla Śri Caitanyi Mahaprabhu będą kompletne, gdy będziemy intonować:  śri krsna-caitanya  prabhu  nityananda  śri-advaita gadadhara  śrivasadi-gaura-bhakta-vrnda. Jako nauczyciele ruchu świadomości   Krsny,   najpierw  składamy  nasze  pokłony  Śri Caitanyi Mahaprabhu przez intonowanie tej mantry Panca-tattva; potem  mówimy:  Hare  Krsna, Hare Krsna, Krsna Krsna, Hare Hare/ Hare  Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jest dziesięć obraz, które możemy popełnić intonując maha-mantrę Hare Krsna, ale nie mają one znaczeniaprzy intonowaniu  mantry  Panca-tattva, mianowicie: śri-krsna-caitanya prabhunityananda śri-advaita gadadhara śrivasadi-gaura-bhakta-vrnda. Śri CaitanyaMahaprabhu jest znany, jako maha-vadanyavatara, najbardziej wspaniałomyślną inkarnacją, gdyż nie zważa na obrazy upadłych dusz. Dlatego, by odnieść pełną korzyść z intonowania maha-mantry (Hare Krsna, Hare Krsna, Krsna Krsna, Hare Hare/ Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare), musimy najpierw przyjąć schronienie w Śri Caitanyi  Mahaprabhu,  nauczyć  się mantry Panca-tattva, i wtedy intonować  maha-mantrę  Hare  Krsna.  To przyniesie bardzo dobry rezultat.

 

 

Maha-mantra Hare Krsna

 

Hare Krsna Hare Krsna

Hrsna Krsna Hare Hare

Hare Rama Hare Rama

Rama Rama Hare Hare

 

OBJAŚNIENIE Jego Boskiej Miłości A.C. Bhaktivedanty Swamiego Prabhupady

Transcendentalna  wibracja  wywoływana przez intonowanie Hare Krsna, Hare Krsna, Krsn Krsna, Hare Hare/ Hare Rama, Hare Rama, Rama  Rama,  Hare  Hare jest  wzniosłą  metodą ożywienia naszej świadomości  Krsny. Jako żywe, duchowe istoty wszyscy jesteśmy bytami  oryginalnie  świadomymi  Krsny,  ale  teraz  z  powodu obcowania  z  materią  od niepamiętnych czasów, nasza świadomość jeat  skażona  materialną  atmosferą.  Materialna  atmosfera,  w której  teraz  żyjemy,  nazywa się maya, czyli "złudzenie". Maya znaczy  "to, czego nie ma". A czym jest to złudzenie? Polega ono na tym, że wszyscy próbujemy być panami materialnej natury, podczasgdy w rzeczywistości jesteśmy pod naciskiem jej surowych praw. Gdy sługa sztuczniepróbuje naśladować wszechpotężnego pana,  nazywa się to złudzeniem. Zgodnie z tym wypaczonym pojęciem życia, wszyscy próbujemy eksploatować zasoby materialnej natury, ale wrzeczywistości coraz bardziej wplątujemy się w jej zawiłości. Dlatego, mimo iż ciężko walczymy,by pokonać naturę, jesteśmy na zawsze  od niej  zczależni.  Tę  złudną walkę przeciw materialnej naturze  można  natychmiast  przerwać ożywiając naszą świadomość Krsny Świadomość  Krsny  nie  jest  sztucznym  narzucaniem czegoś umysłowi;  ta  świadomość  jest oryginalną energią żywej istoty. Podczas   słuchania  transcendentalnej  wibracji  ta  świadomość

ożywa. Duchowe autorytety polecają ten proces dla obecnego wieku. Również  dzięki  praktyce  można  odczuć,  że przez intonowanie   tej   maha-mantry,   czyli   Wielkiej  Modlitwy  o Wyzwolenie,   można  od  razu  poczuć  transcendentalną  ekstazę płynącą  z platformy duchowej. A gdy ktoś faktycznie posiada  duchowe  zrozumienie  -  przekraczając  poziomy zmysłów,  umysłu,  i  inteligencji  -  sytuuje się  na  planie transcendentalnym.  To intonowanie Hare Krsna,Hare Krsna, Krsna Krsna,  Hare  Hare/  Hare  Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare pochodzi bezpośrednio z platformy duchowej i w ten sposób wibracja ta przekracza  wszystkie  niższe  warstwy świadomości  -  mianowicie  zmysłową,  umysłową i intelektualną. W celu intonowania nie  trzeba  rozumieć  języka  mantry, ani nieistnieje potrzeba umysłowej spekulacji lub jakiegokolwiek intelektualnego przystosowania.   Z tego względu, każdy może  wziąć  udział  w  intonowaniu,  bez żadnych wcześniejszych kwalifikacji, i tanczyć w ekstazie. Widzieliśmy  to w praktyce. Nawet dziecko może wziąć udział

intonowaniu lub  nawet pies może to zrobić. Oczywiście, komuś kto jest zbyt uwikłany w życie standardowego poziomu zajmie trochę więcej czasu, ale nawet taki pogrążony  w  materialnymżyciu człowiek, zostanie bardzo szybko wyniesiony  na  duchową  płaszczyznę. Największy wpływ na słuchaczy ma intonowanie tej mantry przez czystego wielbiciela. Dlatego też po to by otrzymać natychmiastowy efekt, należy jej słuchać z ust czystego wielbiciela Pana. Na   ile   to   możliwe,   należy   unikać   intonowania  z  ust niewielbicieli.   Mleko   dotknięte  jadem   węża  ma  trujące działanie. Słowo  Hara jest formą zwracania się do energii Pana, a słowa Krsna  i  Rama  są  formą  zwracania się do samego Pana. Zarówno Krsna,  jak  i  Ramaznaczy "najwyższa przyjemność", a Hara jest najwyższą  energią przyjemności Pana, wwołaczu odmieniającą się Hare.  Najwyższa  energia  przyjemności Pana pomaga nam osiągnąć

Pana.Energia  materialna,  zwana  mayą, jest również jedną z wielu energii  Pana.  A  my,  żywe  istoty,  jesteśmy  także energią - marginalną  energią  Pana.  Kiedy  energia  wyższa  styka  się zenergią   niższą   powstaje   sprzeczna   sytuacja;   ale  kiedy wyższa-marginalna  energia  spotyka się  z  wyższą energią, zwaną Hara,  żywa  istota  znajduje się w swoim szczęśliwym,normalnym stanie. Te   trzy   słowa,   mianowicie   Hare,  Krsna,  i  Rama,  są transcendentalnymi  nasionami  maha-mantry. Jej intonowanie jest duchowym  wołaniem  do  Pana  i Jego energii, Hary, o opiekę nad uwarunkowaną  duszą.  To  intonowanie jest dokładniejak szczery płacz dziecka za matką. Matka Hara pomaga wielbicielowi zdobyć łaskę najwyższego  ojca,  Hari,  czyli Krsny, i Pan objawia się wielbicielowi, który szczerze intonuje tę mantrę.Dlatego   żaden  środek  duchowej  realizacji  nie  jest  tak efektywny  w tym wieku, jak intonowanie maha-mantry: Hare Krsna, Hare  Krsna,  Krsna Krsna, Hare Hare/ HareRama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.

(Śri Hari-bhakti-vilasa 2.16.198)

 

 

Sri sri Gurv-astaka

Srila Visvanatha Cakravarti Thakura

 

Śrila Viśvanatha Cakravarti Thakura, który pojawił się w połowie siedemnastego  wieku, jestwielkim mistrzem duchowym w świadomym Krsny  łancuchu  guru  i  uczniów. Mówi on:"Kto z wielką uwagą, głośno recytuje tę piękną modlitwę do mistrza duchowego w czasie brahma-muhurty, ten w chwili swej śmierci osiąga bezpośrednią służbę dla Krsny, Pana Vrindavany,".

 

(1)

samsara-davanala-lidha-loka-

tranaya karunya-ghanaghanatvam

praptasya kalyana-gunarnavasya

vande guroh sri-caranaravindam

(2)

mahaprabhoh kirtana-nrtya-gita-

vaditra-madyan-manaso rasena

romanca-kampasru-taranga-bhajo

vande guroh sri-caranaravindam

(3)

sri-vigraharadhana-nitya-nana-

srngara-tan-mandira-marjanadau

yuktasya bhaktams ca niyunjato 'pi

vande guroh sri-caranaravindam

(4)

catur-vidha-sri-bhagavat-prasada-

svadv-anna-trptan hari-bhakta-sanghan

krtvaiva trptim bhajatah sadaiva

vande guroh sri-caranaravindam

(5)

sri-radhika-madhavayor apara-

madhurya-lila-guna-rupa-namnam

prati-ksanasvadana-lolupasya

vande guroh sri-caranaravindam

(6)

nikunja-yuno rati-keli siddhyai

ya yalibhir yuktir apeksaniya

tatrati-daksyad ati-vallabhasya

vande guroh sri-caranaravindam

(7)

saksad-dharitvena samasta-sastrair

uktas tatha bhavyata eva sadbhih

kintu prabhor yah priya eva tasya

vande guroh sri-caranaravindam

(8)

yasya prasadad bhagavat-prasado

yasyaprasadan na gatih kuto 'pi

dhyayan stuvams tasya yasas tri-sandhyam

vande guroh sri-caranaravindam

 

1)         Mistrz duchowy otrzymuje błogosławienstwo z oceanu łaski. Tak jak chmura gasi płonący las deszczem, tak mistrz duchowy wyzwala cierpiących ludzi przez ugaszenie ognia materialnej egzystencji. Ofiarowuję moje pełne szacunku pokłony lotosowym stopom takiego mistrza duchowego, który jest oceanem pomyślnych cech.

2)        Intonując święte imię, tancząc w ekstazie, śpiewając i grając na instrumentach muzycznych, mistrz duchowy zawsze zadowolony jest z ruchu sankirtana Pana Caitanyi Mahaprabhu. Ponieważ w swoim umyśle delektuje się smakiem czystej służby oddania, czasami jego włosy się jeżą, czuje drżenie swojego ciała, a łzy płyną falami z jego oczu. Ofiarowuję moje pełne szacunku pokłony lotosowym stopom takiego mistrza duchowego.

3)        Mistrz duchowy jest zawsze zaangażowany w świątynne czczenie Śri Śri Radhy i Krsny. Angażuje w to wielbienie również swoich uczniów. Ubierają Bóstwa w piękne szaty i ornamenty, sprzątają Ich świątynie i wykonują inne czynności wielbiące Pana. Ofiarowuję moje pełne szacunku pokłony lotosowym stopom takiego mistrza duchowego.

4)        Mistrz duchowy zawsze ofiarowuje Krsnie cztery rodzaje smacznego pożywienia (do lizania, żucia, picia i ssania). Gdy mistrz duchowy widzi, że wielbiciele są usatysfakcjonowani jedząc bhagavat-prasada, także jest zadowolony. Ofiarowuję moje pełne szacunku pokłony lotosowym stopom takiego mistrza duchowego.

5)        Mistrz duchowy zawsze chętnie słucha i śpiewa o niekonczących się, małżenskich rozrywkach Radhiki i Madhavy, Ich cechach, imionach i formach. Mistrz duchowy pragnie rozkoszować się nimi w każdej chwili. Ofiarowuję moje pełne szacunku pokłony lotosowym stopom takiego mistrza duchowego.

6)        Mistrz duchowy jest niezastąpiony, ponieważ jest ekspertem w asystowaniu gopi, które za każdym razem stwarzają w gajach Vrindavany różnorodne, radosne przygotowania, aby udoskonalać miłość małżenską Radhy i Krsny. Ofiarowuję moje pełne szacunku pokłony lotosowym stopom takiego mistrza duchowego.

7)        Mistrz duchowy powinien być szanowany tak bardzo jak Najwyższy Pan, ponieważ jest najbardziej zaufanym sługą Pana. Jest to potwierdzone we wszystkich pismach objawionych i przyjęte przez wszystkie autorytety. Dlatego ofiarowuję moje pełne szacunku pokłony lotosowym stopom takiego mistrza duchowego, który jest autentycznym reprezentantem Śri Hari (Krsny).

8)        Dzięki łasce mistrza duchowego można osiągnąć błogosławienstwo Krsny. Bez miłosierdzia mistrza duchowego nie można uczynić żadnego postępu. Dlatego powinienem zawsze pamiętać i wysławiać mistrza duchowego. Przynajmniej trzy razy dziennie powinienem ofiarować moje pełne szacunku pokłony lotosowym stopom mojego mistrza duchowego.

 

 

Sri sri Sad-gosvamy-astaka

Srinivasa acarya

 

(1)

krsnotkirtana-gana-nartana-parau premamrtambho-nidhi

dhiradhira-jana-priyau priya-karau nirmatsarau pujitau

sri-caitanya-krpa-bharau bhuvi bhuvo bharavahantarakau

vande rupa-sanatanau raghu-yugau sri-jiva-gopalakau

(2)

 nana-sastra-vicaranaika-nipunau sad-dharma-samsthapakau

lokanam hita-karinau tri-bhuvane manyau saranyakarau

radha-krsna-padaravinda-bhajananandena mattalikau

vande rupa-sanatanau raghu-yugau sri-jiva-gopalakau

(3)

sri-gauranga-gunanuvarnana-vidhau sraddha-samrddhy-anvitau

papottapa-nikrntanau tanu-bhrtam govinda-ganamrtaih

anandambudhi-vardhanaika-nipunau kaivalya-nistarakau

vande rupa-sanatanau raghu-yugau sri-jiva-gopalakau

(4)

 tyaktva turnam asesa-mandala-pati-srenim sada tuccha-vat

bhutva dina-ganesakau karunaya kaupina-kanthasritau

gopi-bhava-rasamrtabdhi-lahari-kallola-magnau muhur

vande rupa-sanatanau raghu-yugau sri-jiva-gopalakau

(5)

 kujat-kokila-hamsa-sarasa-ganakirne mayurakule

nana-ratna-nibaddha-mula-vitapa-sri-yukta-vrndavane

radha-krsnam ahar-nisam prabhajatau jivarthadau yau muda

vande rupa-sanatanau raghu-yugau sri-jiva-gopalakau

(6)

 sankhya-purvaka-nama-gana-natibhih kalavasani-krtau

nidrahara-viharakadi-vijitau catyanta-dinau ca yau

radha-krsna-guna-smrter madhurimanandena sammohitau

vande rupa-sanatanau raghu-yugau sri-jiva-gopalakau

(7)

 radha-kunda-tate kalinda-tanaya-tire ca vamsivate

premonmada-vasad asesa-dasaya grastau pramattau sada

gayantau ca kada harer guna-varam bhavabhibhutau muda

vande rupa-sanatanau raghu-yugau sri-jiva-gopalakau

(8)

 he radhe! vraja devike! ca lalite! he nanda-suno! kutah

sri-govardhana-kalpa-padapa-tale kalindi-vane kutah

ghosantav iti sarvatovraja-pure khedair maha-vihvalau

vande rupa-sanatanau raghu-yugau sri-jiva-gopalakau

 

1)         Ofiarowuję moje pełne szacunku pokłony sześciu Gosvamim, mianowicie: Śri Rupie Gosvamiemu, Śri Sanatanie Gosvamiemu, Śri Raghunatha Bhatcie Gosvamiemu, Śri Raghunatha dasie Gosvamiemu, Śri Jivie Gosvamiemu i Śri Gopala Bhatcie Gosvamiemu, którzy zawsze angażują się w intonowanie świętego imienia Krsny i tanczenie. Są jakby oceanem miłości do Boga i znani są zarówno łagodnym jak i łotrom, ponieważ nie są zazdrośni o nikogo. Cokolwiek czynią — zadowalają każdego. Mając błogosławienstwo Pana Caitanyi angażują się w działalność misyjną, aby wyzwolić wszystkie uwarunkowane dusze w tym materialnym świecie.

2)        Ofiarowuję moje pełne szacunku pokłony sześciu Gosvamim, mianowicie: Śri Rupie Gosvamiemu, Śri Sanatanie Gosvamiemu, Śri Raghunatha Bhatcie Gosvamiemu, Śri Raghunatha dasie Gosvamiemu, Śri Jivie Gosvamiemu i Śri Gopala Bhatcie Gosvamiemu, którzy są prawdziwymi ekspertami w badaniu wszystkich pism objawionych w celu ustanowienia wiecznych zasad religijnych dla korzyści wszystkich ludzkich istot. Dlatego są szanowani we wszystkich trzech światach i warto przyjąć w nich schronienie, ponieważ są pochłonięci nastrojem gopi i pełnią transcen-dentalną, miłosną służbę dla Radhy i Krsny.

3)Ofiarowuję moje pełne szacunku pokłony Śri Rupie Gosvamiemu, Śri Sanatanie Gosvamiemu, Śri Raghunatha Bhatcie Gosvamiemu, Śri Raghunatha dasie Gosvamiemu, Śri Jivie Gosvamiemu i Śri Gopala Bhatcie Gosvamiemu, którzy najpełniej zrozumieli Pana Caitanyę i dlatego doskonale opisują Jego transcendentalne cechy. Potrafią oczyścić wszystkie uwarunkowane dusze z reakcji ich grzesnych czynności, kąpiąc je w transcendentalnych pieśniach o Govindzie. Dlatego są w stanie znacznie poszerzyć granice oceanu transcendentalnej rozkoszy, a także ochronić żywe istoty przed impersonalnie rozumianym wyzwoleniem.

4)        Ofiarowuję moje pełne szacunku pokłony sześciu Gosvamim, mianowicie: Śri Rupie Gosvamiemu, Śri Sanatanie Gosvamiemu, Śri Raghunatha Bhatcie Gosvamiemu, Śri Raghunatha dasie Gosvamiemu, Śri Jivie Gosvamiemu i Śri Gopala Bhatcie Gosvamiemu, którzy porzucili arystokratyczne towarzystwo jako rzecz bez znaczenia. Uważając siebie za żebraków, których celem jest wyzwolenie biednych, uwarunkowanych dusz, noszą jedynie przepaski biodrowe, ale zawsze pogrążeni są w ekstatycznym oceanie miłości gopi do Krsny i nieprzerwanie kąpią się w falach tegoż oceanu.

5)        Ofiarowuję moje pełne szacunku pokłony sześciu Gosvamim, mianowicie: Śri Rupie Gosvamiemu, Śri Sanatanie Gosvamiemu, Śri Raghunatha Bhatcie Gosvamiemu, Śri Raghunatha dasie Gosvamiemu, Śri Jivie Gosvamiemu i Śri Gopala Bhatcie Gosvamiemu, którzy zawsze angażowali się w wielbienie Radha-Krsny w transcendentalnej krainie Vrindavany, gdzie rosną piękne drzewa pełne owoców i kwiaty, w korze-niach których znaleźć można wszystkie wartościowe klejnoty. Gosvami są najbardziej kompetentni, by obdarzać żywe istoty największym dobrodziejstwem, celem życia.

6)        Ofiarowuję moje pełne szacunku pokłony sześciu Gosvamim, mianowicie: Śri Rupie Gosvamiemu, Śri Sanatanie Gosvamiemu, Śri Raghunatha Bhatcie Gosvamiemu, Śri Raghunatha dasie Gosvamiemu, Śri Jivie Gosvamiemu i Śri Gopala Bhatcie Gosvamiemu którzy wykorzystali swoje wartościowe życia, intonując święte imiona Pana i składając pokłony w wyznaczony i uregulowany sposób.Wykonując te czynności oddania przezwyciężyli nadmiar jedzenia i spania, zawsze pozostając łagodnymi i pokornymi. Byli oczarowani wspominaniem transcendentalnych cech Pana.

7)        Ofiarowuję moje pełne szacunku pokłony sześciu Gosvamim, mianowicie: Śri Rupie Gosvamiemu, Śri Sanatanie Gosvamiemu, Śri Raghunatha Bhatcie Gosvamiemu, Śri Raghunatha dasie Gosvamiemu, Śri Jivie Gosvamiemu i Śri Gopala Bhatcie Gosvamiemu, którzy czasami przebywając nad brzegiem jeziora Radha-kunda albo brzegach Yamuny, a czasami w Vamśivacie, przepełnieni ekstazą miłości do Krsny, wyglądali jak szalency.Przejawiając różne transcendentalne symptomy w swoich ciałach, byli zatopieni w ekstazie świadomości Krsny.

8)        Ofiarowuję moje pełne szacunku pokłony sześciu Gosvamim, mianowicie: Śri Rupie Gosvamiemu, Śri Sanatanie Gosvamiemu, Śri Raghunatha Bhatcie Gosvamiemu, Śri Raghunatha dasie Gosvamiemu, Śri Jivie Gosvamiemu i Śri Gopala Bhatcie Gosvamiemu, którzy bardzo głośno intonowali w całej Vrindavanie, wykrzykując, "Królowo Vrindavany, Radharani! O Lalito! O synu Nandy Maharajy! Gdzie teraz wszyscy jesteście? Czyżby na wzgórzu Govardhana, czy też pod drzewami nad brzegiem Yamuny? Gdzie?" Taki był ich nastrój w świadomości Krsny.

 

 

Sri sri Siksastaka

 

Pan Caitanya polecił Swym uczniom pisać książki na temat nauki o Krsnie,  które  to  zadanie Jego  zwolennicy wypełniają po dziś dzien.  Właściwie, opracowania i opisy filozofii głoszonej przez Pana  Caitanyę  są najbardziej obszerne, ścisłe i spójne dzięki systemowi  sukcesji  uczniów. Chociaż  Pan  Caitanya  za  młodu szeroko wsławił się jako uczony, pozostawił po Sobie tylko osiem wersetów,  zwanych  Śiksastaka. Te wersety jasno określają Jego misję  i  nauki.  Poniżej  zamieszczono  tłumaczenie tych wysoce wartościowych modlitw.

 

(1)

ceto-darpana-marjanam bhava-maha-davagni-nirvapanam

sreyah-kairava-candrika-vitaranam vidya-vadhu-jivanam

anandambudhi-vardhanam prati-padam purnamrtasvadanam

sarvatma-snapanam param vijayate sri-krsna-sankirtanam

(2)

namnam akari bahudha nija-sarva-saktis

tatrarpita niyamitah smarane na kalah

etadrsi tava krpa bhagavan mamapi

durdaivam idrsam ihajani nanuragah

(3)

trnad api sunicena

taror api sahisnuna

amanina manadena

kirtaniyah sada harih

(4)

na dhanam na janam na sundarim

kavitam va jagad-isa kamaye

mama janmani janmanisvare

bhavatad bhaktir ahaituki tvayi

(5)

ayi nanda-tanuja kinkaram

patitam mam visame bhavambudhau

krpaya tava pada-pankaja-

sthita-dhuli-sadrsam vicintaya

(6)

nayanam galad-asru-dharaya

vadanam gadgada-ruddaya gira

pulakair nicitam vapuh kada

tava nama-grahane bhavisyati

(7)

yugayitam nimesena

caksusa pravrsayitam

sunyayitam jagat sarvam

govinda-virahena me

(8)

aslisya va pada-ratam pinastu mam

adarsanan marma-hatam karotu va

yatha tatha va vidadhatu lampato

mat-prana-nathas tu sa eva naparah

 

1)         Chwała Ruchowi sankirtana Śri Krsny, który oczyszcza serce z wszelkiego brudu nagromadzonego przez lata i gasi ogien uwarunkowanego życia powtarzających się narodzin i śmierci. Ten ruch sankirtana jest największym błogosławienstwem dla ludzkości, ponieważ szerzy promienie księżyca miłosierdzia. Jest życiem całej transcendentalnej wiedzy. Powiększa ocean transcendentalnej rozkoszy i daje nam możność zasmakowania w pełni nektaru, którego jesteśmy zawsze spragnieni.

2)        O mój Panie, samo Twoje święte imię może obdarzyć wszystkie żywe istoty wszelkim błogosławienstwem, a masz setki i miliony takich imion jak Krsna i Govinda. W tych transcendentalnych imionach umieściłeś wszystkie Swoje transcendentalne energie. I nie ma nawet surowych reguł odnośnie intonowania tych imion. O mój Panie, z dobroci dla nas ułatwiłeś nam zbliżenie się do Ciebie przez intonowanie Twoich świętych imiona, ale ja jestem tak nieszczęśliwy, że nie czuję żadnej atrakcji do nich.

3)        Święte Imię Pana należy intonować w pokornym stanie umysłu, uważając się za niższego od słomy na ulicy; powinno się być bardziej tolerancyjnym niż drzewo, wolnym od wszelkiego poczucia fałszywego prestiżu i powinno się być gotowym do ofiarowania pełnego szacunku innym. W takim stanie umysłu można intonować święte imię Pana bez przerwy.

4)        O wszechmocny Panie, nie ma we mnie pragnienia, aby gromadzić bogactwo, nie pragnę też pięknych kobiet, ani nie chcę żadnych zwolenników. Chcę jedynie bezprzyczynowej służby oddania dla Ciebie narodziny po narodzinach.

5)        O synu Nandy Maharajy (Krsno), jestem Twoim wiecznym sługą, jednak w jakiś niewytłumaczalny sposób upadłem w ten ocean narodzin i śmierci. Proszę zabierz mnie z tego oceanu śmierci i umieść mnie jako jeden z atomów u Twoich lotosowych stóp.

6)        O mój Panie, kiedy Moje oczy ozdobi nieprzerwany strumien łez miłości w czasie intonowania Twojego imienia? Kiedy mój głos załamie się ze wzruszenia i kiedy włosy na mym ciele zjeżą się podczas recytacji Twojego imienia?

7)        O Govindo! Czując rozłąkę z Tobą, jedna chwila jest dla mnie jak dwanaście lat albo i więcej. Łzy płyną z moich oczu jak potoki deszczu, a kiedy Ciebie nie ma przy mnie, świat jest dla mnie kompletną pustką.

8)        Wiem, że tylko Krsna jest Moim Panem i pozostanie nim, nawet gdyby zgniótł mnie w Swoim uścisku, czy złamał moje serce nie pojawiając się przede mną. Może zrobić cokolwiek, ponieważ jest Moim uwielbionym Panem w każdych warunkach.

 

 
Powrót >>>     
Udostępnij:
   
 
  komentarzy: 0     0   0  
 
Aby dodawać komentarz do artykułu musisz być zalogowany.
zaloguj.
 
 
 
OSTATNIE NA FORUM
Jyotish - Nauka Swiatła
(23-10-2017 22:42:06)
 
Re: Bóstwo
(23-10-2017 22:01:32)
 
Re: Bieżące komentarze
(23-10-2017 17:03:11)
 
Re: Ochrona krów
(23-10-2017 15:57:06)
 
Re: Ubój rytualny
(23-10-2017 15:26:57)
 
Re: Wedy a piekło.
(23-10-2017 15:10:52)
 
Re: Wedyjska Polska
(23-10-2017 14:26:45)
 
 
LINKI
 
 
 
 
 
 
TAGI
Kryszna Katha   Varnaśrama   Filozofia   Kryszna   Mahatma das   Krishna Kshetra Swami   Prawo karmy   Polityka   Monarchia   Homoseksualizm   Kobiety   Astrologia   Chrześcijaństwo   Aborcja   Trivikrama Swami   Prabhupada  
 
Copyright © 2016. All Rights Reserved.  Created by Future Project